Reglement

1.

Aan de interne dubbelcompetities kunnen deelnemen zij die lid zijn van H.T.V. Helvoirt.

2.

Het toernooi is opengesteld voor senior leden (in het kalenderjaar dat je 18 jaar wordt) en voor leden die in het kalenderjaar 16 jaar worden, mits deze samen speelt met een senior lid. Minstens één van de dubbelpartners moet dus een senior zijn.

3.

Leden met bardienstverplichting dienen zich bij de barcommissie te hebben ingeschreven voor de verplichte bardienst. Indien aan deze verplichting niet is voldaan is men uitgesloten van deelname.

4.

De interne dubbelcompetities worden gespeeld in twee afzonderlijke competities: voorjaarscompetitie en najaarscompetitie. Voor beide competities is een inschrijving nodig, indien gewenst met wisselende dubbelpartner.

5.

Er wordt gespeeld in poulevorm met de volgende onderdelen: Heren Dubbel, Dames Dubbel en Gemengd Dubbel.

6.

Het inschrijfgeld zal d.m.v. een eenmalige incasso worden geïnd als de inschrijving is geaccepteerd, onafhankelijk van het wel of niet deelnemen aan het toernooi. Bij blessure, verhinderingen of opgave vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

7.

Beide dubbelpartners moeten zich inschrijven.

8.

De wedstrijden, uitslagen en standen worden bekend gemaakt via www.htvhelvoirt.nl (met een link naar www.toernooi.nl). Deelnemers ontvangen ongeveer een week voor aanvang van de competitie per e-mail een bericht dat de wedstrijden gepland en te vinden zijn op genoemde websites. Speelavonden worden eveneens vermeld op www.htvhelvoirt.nl

9.

WEDSTRIJDEN DIENEN OP DE GEPLANDE TIJDEN GESPEELD TE WORDEN. DE BANEN ZIJN HIERVOOR OP DAT TIJDSTIP IMMERS SPECIAAL VOOR U GERESERVEERD! SPEEL EVENTUEEL MET EEN INVALLER.

10.

Speelduur per wedstrijd is 1 uur. De games worden gewoon doorgeteld.

11.

De volgende puntenverdeling wordt gehanteerd: voor een gewonnen wedstrijd 3 punten, voor een gelijkspel 1 punt en voor een verloren wedstrijd geen punten.

12.

Voor de stand in de poules gelden de volgende regels: Eerst geldt het aantal punten, daarna het game saldo en daarna het onderlinge resultaat.

13.

Afhankelijk van de prestaties in de voorgaande competitie volgt in de daarop volgende promotie, degradatie, of blijft men in dezelfde poule staan.

14.

Wedstrijduitslagen dienen door de deelnemers zelf genoteerd te worden op de uitslagformulieren in het clubgebouw of per e-mail naar interne@htvhelvoirt.nl

15.

Indien een deelnemer een wedstrijd niet op de geplande datum kan spelen kan worden gekozen uit een van de volgende 3 opties
A-De wedstrijd wordt gespeeld met een invaller (zie ook punt 16)
B-In overleg met de tegenstander kan worden besloten om de wedstrijd naar een andere speeldag van de interne competitie te verplaatsen. Dit is dus alleen op een donderdag of vrijdag dat er voor de interne competitie wordt gespeeld.
De geplande wedstrijd dient zowel bij de tegenstanders als bij de organisatie te worden afgemeld, uiterlijk om 18:00 uur voorafgaand aan de wedstrijd. Zowel de afmelding bij de "interne commissie" als het inplannen van de nieuwe speeldatum dient te worden doorgegeven middels een mail naar interne@htvhelvoirt.nl.
Inplannen van de nieuwe datum kan eventueel op een later moment, maar dat kan per koppel slechts twee maal per seizoen. (zie regel 17) Voor het plannen is een actueel overzicht van vrije banen in te zien op www.htvhelvoirt.nl.
C-De partij die niet op de geplande datum kan spelen geeft de wedstrijd op. Dit betekent dus verlies met 10-3. De opgave van de partij dient uiterlijk om 18:00 uur voorafgaand aan de partij te worden doorgegeven aan zowel de tegenstanders als aan de organisatie.
Gezien de beperkte beschikbaarheid van vrije banen en de drukke agenda's van de meeste deelnemers, geniet het de voorkeur met een invaller te spelen.

16.

Een invaller mag niet in een hogere poule van hetzelfde competitie-onderdeel staan. Er dient ten minste één van de opgegeven dubbelpartners mee te spelen.

17.

Een team heeft de mogelijkheid om twee keer per competitie een wedstrijd te annuleren zonder vooraf opnieuw ingepland te hebben. Daarna dienen wedstrijden gespeeld te worden op de oorspronkelijk geplande datum en tijd, eventueel met een invaller.

18.

Na het sluiten van de inschrijfperiode is het niet meer mogelijk om je terug te trekken uit de competitie. In geval van een (langdurige) blessure dient er inval voor de resterende wedstrijden te worden geregeld, of evt. kunnen wedstrijden worden verzet. Niet gespeelde wedstrijden worden beschouwd als een opgave (10-3 verlies). (zie ook punt 15 en 16)

19.

Bij twee of meer niet gespeelde wedstrijden zonder opgaaf van reden, kan uitsluiting van deelname aan de volgende competitie volgen.

20.

Indien een geplande wedstrijd niet gespeeld wordt vervalt het recht op de baan.

21.

Bij onbespeelbare banen kan men de wedstrijd in onderling overleg op een zelf te bepalen tijdstip inhalen, tenzij de wedstrijdleiding anders bekend maakt.

22.

Bij inschrijving is het mogelijk om verhinderingen op te geven. Het betreft hier dus echte verhinderingen en GEEN voorkeuren. Bij veel verhinderingen kunnen we niet garanderen dat we hier rekening mee kunnen houden en kan er over je verhinderingen heen gepland worden of hebben we de mogelijkheid om je inschrijving te weigeren.

23.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleiding