Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

-

bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling. zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten  worden;

-

vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen  enkel moment toegestaan; 

-

Indien er leerlingen van de 2 verschillende leeftijdsgroepen in 1 lesgroep zitten dan gelden de 1,5 meter regels voor 13 tot en met 18 jaar. Deze dienen te worden gehanteerd voor de gehele groep, waarbij wij adviseren om de verschillende leeftijdsgroepen indien mogelijk op aparte banen te laten trainen.

-

Jeugd tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Maximaal 6 kinderen per baan;

-

Jeugd van 13 tot en met 18 jaar. 1,5 meter afstand houden maximaal 4 jongeren per baan;

-

Laat de huidige spelers op 1,5 meter afstand van elkaar de baan verlaten alvorens de nieuwe groep de baan op komt;

-

Tussen de trainingen door wordt er 5 minuten pauze gehouden, zodat de lesgroepen de ruimte en tijd hebben om elkaar af te wisselen;

-

De leraar draagt plastic handschoenen;

-

Wissel de gebruikte tennisballen elke les. Per kleur bal wordt 1 ton gebruikt en voor elke groep van dezelfde kleur op dezelfde dag een nieuwe ton. Dit hoeven niet telkens nieuwe ballen te zijn. Bij gebruikte ballen moet er minimaal 1 dag tussen zitten voordat er weer mee gespeeld mag worden;

-

zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat  kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen; 

-

maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen  waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;

-

wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;

-

help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet  gebeurt;

-

houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

-

weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;

-

volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; 

-

laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct  naar huis gaan; 

-

zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk  is;

-

hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;

-

blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

-

blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;

-

Als een kind symptomen vertoont, stuur het kind dan meteen naar huis ;