Bardienstregeling

HTV heeft besloten tot een bardienstregeling. Tegelijk met de contributie betaalt een lid € 46,00, wat overeenkomt met de vergoeding voor het draaien van twee bardiensten. Commissieleden betalen bij de contributie € 23,00 en hoeven maar één bardienst te doen. Voor iedere bardienst die gedraaid wordt, krijgt men € 23,00 terugbetaald. Leden worden ingezet voor bardienst vanaf 21 jaar. De eindleeftijd waarop leden ingezet kunnen worden wordt vanaf 2016 jaarlijks met 1 jaar verhoogd tot 70 jaar (was 65).

Reglement gebruik clubhuis
In dit reglement worden de spelregels vastgelegd die we allen in acht dienen te nemen om op een goede en verantwoorde wijze gebruik te maken van ons clubhuis. Het bestaat uit 2 delen:

A.    Het reglement gebruik clubhuis.
B.    De instructie voor de bardienstvrijwilligers.

In A. wordt benoemd hoe de formele verantwoordelijkheid geregeld is en wordt deze omgezet in een aantal gedelegeerde taken en daaruit voortvloeiende algemene gebruiksregels + de meer specifieke afspraken met betrekking tot het draaien van bardiensten en de bardienstvergoeding.

In B. wordt een praktische handleiding beschreven waarin vastgelegd is wat de taken en verantwoordelijkheden zijn bij het daadwerkelijk doen van een bardienst.

Het complete reglement clubhuis kun je hier vinden. (om deze pagina te bekijken moet je wel ingelogd zijn)

Inschrijven bardienst

De planning van de bardiensten wordt door de barcommissie uitgevoerd. Aan het begin van elk kalender jaar wordt de mogelijkheid geboden om digitaal in te schrijven. 

Contact bardienst
Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met de barcommissie.