Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Aankondiging Algemene Ledenvergadering HTV, 28 mei 2018.

Zet hem vast in de agenda ! 

Er is een Algemene Leden Vergadering ingepland voor 28 mei aanstaande. Een volledige agenda voor deze bijeenkomst volgt eind maart / begin april.
Voor nu vragen we vast jullie aandacht voor de volgende zaken :

Met betrekking tot het bestuur :

-          Na het wegvallen van Piet-Hein vd Linden als Voorzitter van onze vereniging heeft Jan van Empel als Vicevoorzitter de honneurs waargenomen. In deze periode is binnen de vereniging gezocht naar een nieuwe voorzitter, echter is deze niet gevonden.

-          Inmiddels heeft Jan van Empel zich verkiesbaar gesteld voor de positie van voorzitter en middels deze uitnodiging stellen wij hierbij nogmaals de leden in de gelegenheid om zich, bij interesse  in het voorzitterschap, verkiesbaar te stellen, vóór de ALV van 28 mei. Tijdens de ALV zal middels een stemming een nieuwe voorzitter worden gekozen.

-          Jos Vorstenbosch en Frans van den Boer zullen hun taken als bestuurslid gaan neerleggen.

-          Het bestuur heeft Frank Roefs ( secretaris ), Frank Vermeer, Hein Hoppenbrouwers en Sjoerd van Geene bereid gevonden om in het bestuur plaats te gaan nemen.

-          Freeke Kuijpers zal haar inzet in het bestuur blijven voortzetten.

-          Richard van de Ven gaat zijn administratieve taken bij de club per ALV stopzetten. Inmiddels heeft het bestuur Laura Vermeer bereid gevonden om de taken als Penningmeester op zich te gaan nemen.

-          Middels dit bericht nodigt het bestuur nogmaals alle leden uit om zich bij interesse aan te melden als mogelijk bestuurslid en/of commissielid van een van onze commissies.

-          Tijdens de ALV zal er een presentatie worden gegeven over de wijze waarop het bestuur de club verder wil ontwikkelen naar een club met dynamiek en perspectief

 Wij hopen op een grote opkomst ! 

Groet,
Bestuur HTV Helvoirt

 

 

Nieuws Overzicht