Gezocht: 2 nieuwe bestuursleden

Uit het HTV-visietraject zijn enkele speerpunten naar voren gekomen. Een ervan betreft het werven van nieuwe leden. Hieraan is in de afgelopen periode hard gewerkt, onder andere door middel van flyeren en extra aandacht voor de Zomerchallenge.

Een tweede punt betreft het verbeteren van de interne communicatie. Aan de technische kant daarvan wordt gewerkt aan het verbeteren van de HTV-website en de koppeling met de HTV-app. Daarnaast willen we de inhoud van de communicatie verbeteren. Bijvoorbeeld door nieuwtjes snel rond te sturen middels een kort berichtje op de app. Om dit goed van de grond te laten komen, treedt Valérie terug als bestuurslid. Zij gaat zich volledig richten op deze communicatie. Met een zeer kort lijntje naar het bestuur natuurlijk. Ook Hein heeft aangegeven dat hij het bestuurslidmaatschap, na vele jaren, genoeg vindt. Hij gaat zich richten op de coördinatie van het beheer van terrein en clubhuis.

De bestuursfuncties voorzitter, secretaris en penningmeester blijven bezet, maar als bestuur streven we naar een bezetting van minimaal 5 personen. Door het vertrek van Valérie en Hein ontstaan twee vacatures voor algemene bestuursleden. Voor deze twee bestuursfuncties zoeken we twee nieuwe vrijwilligers, met een specifieke taak en uitdaging: om de verbinding tussen de leden, de commissies en het bestuur te versterken.

Dat is namelijk het derde speerpunt van de visie. We zoeken twee nieuwe bestuursleden die de ogen en oren binnen de vereniging zijn, die de samenwerking willen verbeteren. Omdat de meeste commissies bestaan uit wat oudere leden, willen we hierbij ook een beroep doen op de jongere leden.

Spreekt dit je aan en draag je HTV een warm hart toe, meld je dan bij een van de bestuursleden of stuur een mailtje naar bestuur@htvhelvoirt.nl

Nieuws Overzicht