Bericht van het bestuur

Wat voor vereniging willen we als HTV eigenlijk zijn ? Waar heeft Helvoirt behoefte aan ? Hoe gaan we het aantal leden weer omhoog krijgen en wat is daarbij dan onze doelgroep ? En hoe hangt dit samen met het besluit om wel of niet padel te introduceren, als dat haalbaar blijkt.

Dat zijn vragen rond een "visie" waarmee het bestuur bezig is. Daarbij gebruik makend van de ervaringen van tennisverenigingen in de buurt en ondersteuning door de KNLTB. Doelstelling is om deze in het najaar te kunnen presenteren in de ALV.

Voorts zijn er in het onderzoek naar de mogelijkheden van padel stappen gemaakt. Door een externe deskundige is een akoestisch onderzoek uitgevoerd om te kijken of de geluidsbelasting op de omliggende woningen binnen de normen blijft. Helaas blijkt dit met het oorspronkelijke plan dat destijds is gepresenteerd in de ALV, zonder aanvullende maatregelen niet het geval. Er zullen extra geluidswerende maatregelen moeten worden genomen en/of de padelbanen moeten op een andere locatie gelegd worden. De padelcommissie werkt hiervoor nu enkele alternatieve mogelijkheden uit en er wordt gekeken naar financieringsmogelijkheden. Ook hiervoor is de doelstelling om deze in het najaar aan de ALV te presenteren.

Nieuws Overzicht