Voor ouders en verzorgers

-

stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;

-

meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

-

breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;

-

breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;

-

breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 

-

breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

-

reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;

-

breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

-

Zorg dat kinderen voor het sporten thuis naar het toilet gaan. Alleen in uiterste nood kan het toilet op de vereniging worden gebruikt. Spreek hiervoor de leraar of de  toezichthouder aan;

-

als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;

-

direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

-

Aanwezigheid van ouders is niet toegestaan op het tennispark. Halen en brengen tot aan de ingang;

-

Ouders en kinderen (13 tot en met 18 jaar) wachten bij de ingang;

-

Alle meegebrachte materialen van leerlingen op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar tegen een hek plaatsen/neerleggen;

-

Neem je eigen ballen mee om vrij te tennissen en markeer deze;