Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Lid worden kan ook gedurende het lopende verenigingsjaar. Tot 1 juli betaalt een nieuw lid 100%, daarna 50% contributie.

Inschrijfgeld

Inschrijfgeld bedraagt voor senioren € 25,00 en voor minioren en junioren € 12,00.

Contributie

Senior   € 130,00   (vanaf 21 jaar)
Junior   €   60,00   (vanaf 11 jaar)
Minior   €   40,00   (vanaf 6 jaar)

Bardiensten

€ 48,00 voor leden voor 6 bardienstpunten.

€ 24,00 voor commissieleden voor 3 bardienstpunten.

Het bestuur heeft besloten dat we de komende 5 jaar de leeftijd dat leden bardienst draaien gaan verhogen naar 70. 

2017 is het eerste jaar dat de grens met één jaar wordt verhoogd.

Klik hier voor meer informatie over bardiensten.

Overig

Rustend lid    € 22,00   

Wil je lid wordenVul hier het inschrijfformulier in.

Beëindiging lidmaatschap

Bij beëindiging van het lidmaatschap moet volgens de statuten schriftelijk of per e-mail opgezegd worden voor 31 december van het voorgaande jaar bij:

HTV ledenadministratie
Valerie Vernout
Catharinastraat 20
5268 CT  Helvoirt

ledenadministratie@htvhelvoirt.nl

Leden die niet voor 31 december opzeggen, zijn het lidmaatschap verschuldigd voor het komende verenigingsjaar. 

Stilzetten contributie per 1 juli
 
Halverwege het jaar het lidmaatschap stopzetten behoort ook tot de mogelijkheden. Je betaald dat  jaar normaal contributie  (incl de jaarlijkse bijdrage aan de KNLTB).Er dient vóór 1 juli schriftelijk opgezegd te worden en je tennispas dient vóór 1 juli te zijn ingeleverd bij de ledenadministratie. Daarna wordt er 50% van de betaalde contributie, minus de bijdrage aan de KNLTB, teruggestort op je rekening. In plaats van spelend lid wordt je vervolgens rustend lid, hiervoor betaal je € 22,00. Het rustend lid dient zelf aan te geven wanneer hij weer spelend lid wil worden. Indien het lid geen rustend lid wil worden, kan hij ook zijn lidmaatschap opzeggen In dat geval krijgt hij € 22,00 extra terug. Mocht hij daarna toch weer lid willen worden, dan dient hij weer inschrijfgeld te betalen.

Voorbeeld
Contributie volwassenen =>  € 130,00
Bijdrage KNLTB => € 17,00
Tarief rustend lid => € 22,00 

Bij stopzetten vóór 1 juli wordt er 130/2 minus 17 minus 22 terugbetaald = € 26,00

Spelerspas

Een lid van HTV is ook lid van de KNLTB. Ieder lid krijgt jaarlijks een op naam gesteld spelerspasje met pasfoto. Dit pasje is nodig voor het afhangsysteem van de banen, om vrij te tennissen en voor KNLTB-toernooien en -competitie. Op het pasje staat je KNLTB-speelsterkte voor enkelspel en dubbelspel. 

Verlies of nieuwe spelerspas

Wil je een nieuwe pas aanvragen of ben je de pas verloren? Vraag dan een nieuwe pas aan via ledenadministratie@htvhelvoirt.nl Het verwerken van de aanvraag van een nieuw pasje kan 1 à 2 weken duren. Een nieuwe pas aanvragen kost € 5,00 (de vergoeding die de KNLTB vraagt voor een nieuw pasje)

Introductieregeling

Ieder HTV-lid mag anderen introduceren, maar slechts vijf maal dezelfde persoon. Let op! Voor een introducé dien je altijd een geldig pasje af te hangen! Ook wanneer het niet druk is. Introductiepasjes zijn één dag geldig. Vermeld op het pasje de naam van de introducé. Een introductiepasje kost € 5,00 en is verkrijgbaar bij:

Angela Hoppenbrouwers Biestakkerstraat 22 0411-642854
Marianne Verboord Vogelkers 9 0411-642471
Greet Vorstenbosch Vogelkers 33 0411-643813

                   

HTV clubhuis (alleen tijdens openingstijden!) 0411-642597