Club van 50

Wat is de Club van 50?

De "Club van 50" is een groep mensen die de Helvoirtse Tennisvereniging (HTV) een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van minimaal € 50,00 doneren. De "Club van 50" wil daarvoor periodiek een gezellige bijeenkomst organiseren. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de "Club van 50", besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, maar het geld kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld: een bijdrage voor aankleding van clubhuis, nieuwe telramen of terrasmeubels.

Wat krijgt u hiervoor terug?

Vermelding van uw naam op het bord in onze kantine.  Gratis deelname aan een bijeenkomst van de "Club van 50", Vermelding op de website van HTV en Eeuwige dankbaarheid en roem.

Wie kan er lid worden van de Club van 50?

Uiteraard de leden en oud-leden van HTV, maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen een ieder die HTV een warm hart toedraagt. Voor zakelijke sponsoring verwijzen wij naar onze sponsorcommissie.

Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?

Elke donateur mag met een suggestie komen waar het geld aan besteed kan worden. Tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst zullen de bestedingsdoelen in overleg bepaald worden.

Hoe kun je lid worden?

Je kunt lid worden door hier het aanmeldingsformulier in te vullen

.

CLUB VAN 50
Jan van Empel    Sjoerd van Geene Hein Hoppenbrouwers Jozef van Hattum
Ronald de Kok    Freeke Kuijpers Frank Roefs    Frank Vermeer
Michiel Versteden    Hoveniersbedrijf Harrie van de Loo Koen Broeders  Roel van Empel
Bardo Govaarts Sacha Walraven Stefan van iersel Anke Poels