Bericht van het bestuur (ALV)

We hebben je gevraagd om te reageren op twee vragen. Gaan de leden akkoord met het aftreden van  het huidige bestuur van HTV en het aantreden van het nieuwe bestuur? De andere vraag is, ben je het eens met het financieel overzicht en begroting van HTV..

We hebben 18 reacties ontvangen;

·     Iedereen stemt in met de nieuwe bestuursleden.|
·     16 leden gaan akkoord met gepresenteerde jaarrekening en begroting. 2 leden hadden vragen. De vragen zijn door Jan Pieter Gommers beantwoord in een mail aan de vraagstellers.

 Dat betekent dat het nieuwe bestuur kan aantreden. Afgesproken is dat het nieuwe bestuur per 1 november 2020 begint.

Samenstelling:

Voorzitter                   Ron Swank
Penningmeester         Jan Pieter Gommers
Secretaris                   Valerie Vernout
Lid                              Nienke Vugts
Lid                              Hein Hoppenbrouwers

We zijn als club veel dank verschuldigd aan het de aftredende bestuursleden en aan alle vrijwilligers die de afgelopen maanden hun activiteiten beëindigden. Zodra de Corona-epidemie het toelaat, bedanken we hen in ons clubhuis tijdens een gezellige avond. Ook zullen we dan een ALV organiseren.

 Let goed op elkaar en op jezelf, en blijf gezond.

 Hartelijke groet,
 Namens het bestuur, Ron Swank

 

Nieuws Overzicht