Uitnodiging ALV 2020

Uitnodiging ALV 2020
Wanneer - 12 oktober aanvang 20:00
Locatie - Clubhuis HTV

Deelnemers - In verband met het Covid-19 virus kunnen we plaats bieden aan maximaal 20 leden naast de bestuursleden. Indien u aanwezig wilt zijn, dient u zich vooraf aan te melden door een berichtje te sturen aan bestuur@htvhelvoirt.nl. De 1e 20 aanmeldingen zullen worden uitgenodigd om de ALV bij te wonen.

Onderstaand de agenda voor de ALV.
Verslag ALV 2019 + financiele rapportage zullen in september op de site worden geplaatst.

1 Opening en welkom door Jan van Empel.
Vast uitleg van bestuurswissel

2 Goedkeuring notulen ALV 2019

3 Bedankje aftredende commissieleden

4 Financieel resultaat 2019

5 Verslag Kascontrolecommissie

6 Begroting 2020

7 Uitleg verbouwing clubhuis

8 Mededelingen vanuit commissies

9 50 jarig jubileum

10 Voorstellen aspirant bestuursleden

11 Verkiezing nieuwe bestuursleden

12 Rondvraag

13 Sluiting

Nieuws Overzicht