Aanpak dalend ledenaantal

Middels onderstaande memo vragen we onze leden aandacht voor het gegeven dat we de laatste jaren te maken hebben gehad met een dalend ledenaantal en willen we vragen om met ons mee te denken hoe we deze trend kunnen keren !

Uit conceptbalans per 31 december 2019 blijkt dat zowel bar-inkomsten als aantal leden daalt. Op zich is de vereniging gezond, maar als opbrengsten uit contributies en bar blijven dalen, dan komen we in problemen.

Dalend ledenaantal en dalende barinkomsten kunnen met elkaar samenhangen.

Voorstel vanuit Bestuur is om van aanpak daling ledenaantal, een speerpunt van komende beleid te maken.

Op 16 juni heeft Ron Swank een gesprek met Edwin Giethoorn gehad, regiomanager van KNLTB. Hij gaf tips en beloofde hulp. Ook gaf hij nuttige cijfers over ledenverloop. Het lijkt ons een goed idee om deze cijfers te gebruiken voor beleid rond ledenverloop.

Samenvatting cijfers:

·       In 2016 hadden we 396 leden, in 2020 316 leden. Daling verloopt in een vlakke lijn.

·       De uitstroom van leden wordt voor een groot deel verklaard door vertrek van leden van 45-55 jaar. (Dit ligt veel hoger dan landelijk gemiddelde).

·       De instroom en verlies van leden ligt bij HTV hoger dan gemiddeld.

Risicofactoren ledenverlies:

·       Als iemand als enige van gezin lid is.

·       Als iemand niet deelneemt aan een vorm van competitie.

·       Chronische blessure(?)

·       Andere sport gevonden(?)

·       Geen tennismaatjes(?)

·       Te weinig gezellig(?) Denk aan clubhuis weinig open, Ontvangst nieuwe leden.

 Risicofactoren te weinig aanwas: 

·       HTV te weinig zichtbaar. (Marketing)

·       Website uitnodigend genoeg?

·       Zijn leden wervend genoeg?

·       Bezorgdheid om geen maatjes te vinden?

·       Ben ik niet te oud of kan ik wel tennissen met mijn blessure?

 Voorstel van aanpak: 

·       Bar en Terras
Bar en terras kunnen veel vaker open. In de zomer wordt het terras aangenamer als er wat parasols worden opgezet. Bij drukke evenementen (competities, onderlinge) is natuurlijk een bardienst nodig. Maar we kunnen ook denken aan “sleutelhouders”, bijvoorbeeld iemand uit een appgroep kan de sleutel van het clubhuis krijgen[1] en toezicht houden op bar en betalingen.

·       Evenementen
Iemand uit een team kan een verslag van een wedstrijd op de site publiceren. Bij thuiswedstrijden kan reclame gemaakt worden om vooral te komen kijken (en dus van bar en terras gebruik maken). Standen evt. op site?
Via KNLTB kan men aan een laddercompetitie deelnemen. Ook een competitie van 45+ via KNLTB

·       Website
Meer nieuwtjes, foto’s en voornamen bijvoegen van commissieleden en bestuur. Prominenter plaats van gastvrouw en evt. haar welkomstteam.

·       Marketing
Stukjes naar lokale media, leden activeren om nieuwe leden te vragen uit kennissen- en vriendenkring. Speciale evenementen organiseren voor nieuwe leden.
Nodig nieuwe leden liefst uit als er al op andere banen wordt gespeeld. (het zien van een leeg park en leeg terras nodigt bepaald niet uit).

·       Evenementen t.b.v. nieuwe leden
Introducees: maak het eenvoudig om een introducé mee te brengen. Betaling en aanmelding via website. Elke introducé geeft reuring en kan een lidmaatschap opbrengen.
Zomerchallenge: betekent niet meer dan dat KNLTB helpt bij maken van reclame en dat iemand tijdelijk lid van de vereniging wordt. Per 1 oktober vervalt dan het lidmaatschap weer, maar we hopen dat iemand dan blijvend lid wordt. Als iemand korter dan drie maanden lid is hoeft de vereniging geen afdracht aan KNLTB te doen. Denk aan een contributie van maximaal 30 euro. (geeft iemand zich op voor zomerchallenge  per 1 augustus dan duurt het tijdelijk lidmaatschap 2 maanden en is contributie 20 euro. Een deelnemer aan zomerchallenge krijgt  voor dit bedrag nog een welkom en een of meer proef-tennislessen). Hopelijk komt deelnemer dan in een appgroepje terecht.
Proeflidmaatschap: we kunnen komende leden een proeflidmaatschap aanbieden met enkele trainingen. Een proeflid krijgt dan een blanco pasje en is voor 10 euro per maand lid. (met een maximum van drie maanden).
Maikel Scheffers: een van Nederlands beste tennissers ooit, en opgegroeid in Helvoirt komt dit jaar een demonstratie/clinic houden op ons tennispark. Daar moeten we iets moois van maken.
Creativiteit:
Er is nog veel meer te verzinnen door creatieve leden. Heb je een idee of wil je wat van je tijd en energie geven aan HTV? Laat het weten via Ron Swank (ron@swank.nl)
Het belangrijkst:
Als elk lid zijn of haar best doet om een nieuw lid aan te brengen; dan bereiken we samen een fantastisch resultaat.

 Op korte termijn

·       Bespreek voorstellen in bestuur en commissies. Vraag iedereen te reageren en met suggesties en aanvullingen te komen. Hoe kan elke commissie bijdragen? Wie wil als persoon bijdragen?

·       Eventueel verstuur na instemming van bestuur deze voorstellen en “analyse” naar alle leden. Wie heeft ideeën en wil helpen?

·       Een werkgroep zomerchallenge/proeflidmaatschap oprichten.

·       Een werkgroep rond dag met Maikel Scheffers oprichten.

·       Onze gastvrouw en ICT bij alles betrekken.

·       Onderlinge competitie snel opstarten met evt met Coronabeperkingen.

·       ICT en ledenadministratie vragen om een lijst “risicoleden” te maken?

 

Vriendelijke groet,
Ron Swank (ron@swank.nl)

 

Namens Bestuur HTV[1]     Na toestemming van bestuur en/of barcommissie

Nieuws Overzicht