Bericht van het bestuur

In 2018 is er bij het bestuur een aantal wisselingen geweest in de samenstelling. Een tweetal leden, Jan van Empel en Freeke Kuijpers bleven zitting houden in het bestuur en vervolgens kwamen er een vijftal nieuwe leden bij, namelijk: Frank Vermeer, Hein Hoppenbrouwers, Laura Vermeer, Sjoerd van Geene en Frank Roefs.

Medio 2019 heeft Jan aangegeven om te willen gaan stoppen als voorzitter en dat is ook geëffectueerd op 1 januari jl. Fijn dat we snel een kandidaat hebben gevonden die Jan wilde opvolgen, namelijk Ron Swank en hij draait dan ook al volledig mee als beoogd voorzitter.

Daarnaast heeft Freeke ook al langere periode aangegeven te willen gaan stoppen omdat de combinatie met haar werk en privé erg zwaar werd. De vacature voor bestuurslid met technische inhoudelijke tennisachtergrond staat dan ook al een tijdje open. Onlangs heeft Freeke aangegeven nu echt te gaan stoppen en wel met ingang van 12 mei jl.

Wij bedanken Jan en Freeke voor hun jarenlange inzet en op een later tijdstip zullen we daar nog nader bij stil staan.

Zoals eerder aangegeven zijn Frank, Sjoerd, Laura, Hein en Frank vanaf de ALV van begin 2018 gestart als bestuurslid en hebben daarbij ook aangegeven dit voor 2 jaar te gaan doen met als motto: „met Elan en realisme ” Na ruim 2 jaar is de tijd nu ook rijp om voor opvolging te gaan en uiterlijk, na 3 jaar bestuursschap, op 31 december 2020 te gaan stoppen.


Concreet betekent dit dat er een paar vacatures open staan voor het bestuur van van HTV, namelijk:

Voorzitter            : Ron Swank, beoogd voorzitter
Penningmeester  : Vacature
Secretaris            : Vacature
Bestuurslid         : Hein Hoppenbrouwers, Hein heeft aangegeven graag door te gaan als bestuurslid.
Bestuurslid         : Vacature

We doen dan ook een oproep onder alle leden van HTV om serieus te overwegen om een van de vacante functies te gaan vervullen en wij geven graag meer informatie over de inhoud en tijdsinvestering met betrekking tot het bestuursschap bij HTV. Hiervoor kan je contact opnemen met Ron Swank, telefoonnummer: 06 13411230 of mail naar: bestuur@htvhelvoirt.nl

Daarnaast zal het bestuur ook actief leden benaderen voor de openstaande posities.

Met hartelijke groet,
Bestuur Helvoirtse Tennisvereniging

Nieuws Overzicht