Update Corona virus 14-03-2020

Aansluitend op ons eerdere bericht m.b.t. uitstel van de start Interne Competitie, hierbij een update : De laatste dagen wordt de berichtgeving  over het Corona virus in de media steeds heviger, en daarmee stijgt de onrust onder de bevolking. Overal in de wereld worden stevige maatregelen genomen om het virus zo snel als mogelijk de kop in te drukken. 

We zien dat steeds meer landen scholen en ook kroegen gaan sluiten, evenementen worden massaal afgelast, de roep om nu stevig in te grijpen wordt steeds groter.

Na overleg tussen de Technische Commissie en het Bestuur is besloten om per direct alle competities  (intern en extern), toernooien en trainingen binnen HTV af te lasten tot 1 april 2020.

We sluiten ons hierbij aan op het RIVM/Brabants advies om zoveel als mogelijk mee te werken aan Sociale Onthouding.

Het park blijft beschikbaar om op eigen risico te gaan spelen, gebruik hierbij echter wel je gezond verstand !
Het clubhuis zal ook tot 1 april gesloten blijven, de aangekondigde her-opening op 20 maart zal t.z.t. opnieuw worden ingepland.

We wensen iedereen de komende periode veel sterkte en succes toe in het bedwingen van het virus !

Met vriendelijke groet,

Bestuur HTV

Nieuws Overzicht