Bestuurslid Technische zaken

Op dit moment zijn we op zoek naar een bestuurslid Technische zaken, hieronder staat een korte functieomschrijving.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het bestuur.

Profiel bestuurslid technische zaken: 

Deze rol omvat alle aspecten die met het tennisspel te maken hebben. Dit kan zijn in de vorm van interne en externe competities, interne en externe toernooien, trainingen en vrij spelen. Binnen deze  rol is het belangrijk om de voorwaarden te scheppen waarin leden op attractieve wijze kunnen deelnemen aan enige vorm van het tennisspel. Hiertoe zoek je afstemming met en tussen verschillende commissies.

Commissies kunnen een advies uitbrengen en het bestuur is eindverantwoordelijk om beleidsbeslissingen te nemen. Het bestuursoverleg vindt ca. 10 x per jaar (inclusief ALV) plaats.

Om een goede invulling aan deze rol te geven is ervaring met diverse vormen van het tennisspel en/of de interesse om zich hierin te verdiepen van belang.

Vrijwilligers gezocht! Overzicht